Home

<< >>

Stichting Waterval , een organisatie zonder winstoogmerk, is een organisatie die verschillende activiteiten initieert ter stimulering van maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Ze maakt zich sterk voor sociale cohesie en een harmonieuze samenleving vanuit intercultureel perspectief.